Slovenski model

Tolmačenje in proučevanje zakonodaje povezane z seksualnim delom in industrije za odrasle v Republiki Sloveniji.