Pismenost seksualnih delavcev

Pismenost na področju seksualnega dela omogoča dostop do informacij in znanja, ki lahko vplivajo na zdravje, varnost, dobro počutje in kvaliteto življenja. 

Seksualnost je bistven del človekovega življenja, ki sega vse od fizioloških potreb do družbenih in kulturnih vidikov. Do sedaj ni bilo organiziranega izobraževanja posameznikov s področja seksualnega dela. Pismenost na področju seksualnega dela omogoča dostop do informacij in znanja, ki lahko vplivajo na zdravje, varnost, dobro počutje in kvaliteto življenja.
V Sloveniji se bo izobraževanje pismenosti s področja seksualnega dela izvajalo v okviru delovanja Inštituta za raziskovanje seksualnega dela, vendar pa še vedno obstaja stigmatizacija industrije za odrasle in vrzeli v znanju.