Erotično maserstvo v Sloveniji: Med potrebami industrije in uradnim stališčem države

V nedavnem času je Inštitut za raziskovanje seksualnega dela pristopil k Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s prošnjo za pomoč pri ustvarjanju tečaja za erotičnega maserja/maserko. Ta prošnja je izražala potrebo po ustrezni usposobljenosti za ta poklic, ki v Sloveniji nudi unikatno storitev in se sooča s stigmatizacijo ter pravnimi izzivi.

Vendar pa je odziv Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI) jasno nakazal, da država ne vidi potrebe po vzpostavitvi Nacionalne Poklicne Kvalifikacije (NPK) za poklic erotičnega maserja/maserke. Po njihovem mnenju je NPK za maserja/maserko že vključena v sistem kvalifikacij, kjer so zajete klasične masažne tehnike. Poleg tega CPI navaja, da so v preteklosti že obravnavali pobude za “specialistične masaže”, pri čemer so sklenili, da ni smiselno razvijati novih NPK za specifična znanja na tem področju.

Toda, ali to pomeni, da je vprašanje izobraževanja erotičnih maserjev in maserk zaprto? Prav nasprotno.

Tako kot mnoge druge strokovne veščine, se lahko tudi erotično maserstvo razvije in profesionalizira skozi interno usposabljanje in deljenje znanja znotraj skupnosti. Čeprav država ne prepozna potrebe po formalni kvalifikaciji za ta poklic, je v rokah industrije za odrasle, da vzpostavi standarde, prakse in tečaje za svoje delavce. To pomeni, da je odgovornost za ustvarjanje in izboljšanje teh usposabljanj zdaj prenesena na samo skupnost delavcev v tej industriji.

Vendar pa obstaja še en pomemben vidik tega vprašanja: potreba po de-stigmatizaciji erotičnega maserstva v Sloveniji. Čeprav država morda ne prepoznava specifičnih potreb tega poklica, je dejstvo, da obstaja povpraševanje po teh storitvah. Tako kot vse druge poklice, tudi erotične maserje in maserke zaslužijo priznanje, spoštovanje in ustrezne priložnosti za izobraževanje.

Skupaj s trgom in skupnostjo delavcev v industriji za odrasle je mogoče oblikovati programe, ki bodo zagotavljali najvišje standarde kakovosti in varnosti za tako delavce kot tudi njihove stranke. Morda ne skozi formalni sistem NPK, vendar skozi medsebojno sodelovanje in zavezanost k odličnosti.

Na koncu, medtem ko uradno stališče države morda ne odraža trenutnih potreb industrije, je v rokah te iste industrije, da se prilagodi in najde nove poti za izboljšanje svojih storitev in praks.