Projekt SEBA – potreba po financiranju

V dobi, ko je dostop do kakovostne in točne informacije o spolnosti ključnega pomena, projekt SEBA – Sex Education Bot Assistant predstavlja inovativen pristop k spolni vzgoji. S svojim ciljem zagotavljanja zanesljivih, dostopnih in prilagojenih informacij o spolnosti, projekt SEBA naslavlja kritično potrebo v naši družbi. Ta potreba je še posebej pereča, saj nepoučenost lahko vodi do resnih zdravstvenih in socialnih težav.

Začetki projekta SEBA segajo v željo po zagotavljanju spolne vzgoje za osebe s posebnimi potrebami, kar odraža prepričanje, da je spolnost temeljna človekova pravica, ki bi morala biti dostopna vsem, ne glede na njihove individualne zmožnosti. Ta pristop poudarja, da mora biti spolna vzgoja inkluzivna, občutljiva in dostopna vsem skupinam.

Da bi uresničili to vizijo, projekt SEBA trenutno potrebuje finančno podporo. Za nadaljnji razvoj in izboljšanje tega inovativnega virtualnega asistenta potrebujemo donacije v skupni vrednosti 2.500 evrov. Ta sredstva bodo omogočila nadaljevanje razvoja projekta, vključno z ustvarjanjem in posodabljanjem baze znanja, izboljšanjem algoritmov umetne inteligence in zagotavljanjem, da bo bot lahko ponudil personalizirano pomoč svojim uporabnikom.

To je prva verzija katera ima 0.001% znanja.

V priloženem videu lahko vidite projekt SEBA v njegovi razvojni fazi. Ta video prikazuje, kako bot deluje in kako lahko interaktivno komunicira z uporabniki, ter nudi vpogled v potencial, ki ga projekt nosi. Preko tega videa želimo poudariti ne le inovativnost in potencial projekta, ampak tudi nujnost finančne podpore, ki je potrebna za njegovo uresničitev.

S tem uvodom v projekt SEBA želimo osvetliti pomen spolne vzgoje kot temeljne človekove pravice in izpostaviti nujno potrebo po finančni podpori za nadaljnji razvoj tega pomembnega orodja. Vabimo vas, da prispevate k temu projektu in s tem pomagate pri oblikovanju bolj informirane, zdrave in vključujoče družbe.