Inštitut za raziskovanje seksualnega dela je prostovoljna, samostojna, nepridobitna in strokovna organizacija posameznikov/ic, ki se na strokovni način iz različnih disciplin (antropologija, sociologija, psihologija, medicina, psihiatrija, zgodovina ipd.) ukvarjajo z vprašanji človeške komercialne seksualnosti. 

Cilj inštituta za raziskovanje seksualnega dela je povezovati seksualne delavce s strokovnjaki (raziskovalce, terapevte ipd.) s področja seksologije ter krepiti neodvisno in strokovno delovanje članov/ic pri profesionalni obravnavi vprašanj, povezanih s človeško komercialno seksualnostjo.

Pristopanje k problematikam ali k vzorcem seksualnega dela bo Inštitut po najboljših mehanizmih razvijal v sodelovanju z različnimi strokovnjaki s ciljem  

Med drugim so osnovne dejavnosti in naloge Inštituta za raziskovanje seksualnega dela:  

 • raziskovanje  seksualnega dela in njegova umestitev pri raziskovanju s pomočjo drugih znanstvenih ved;     
 • spremljanje rezultatov raziskovanja seksualnega dela doma in v tujini ter skrb za njegovo družbeno razumevanje in ustrezno družbeno vrednotenje; 
 • širjenje rezultatov domačih in tujih raziskav o seksualnem delu;
 • spodbujanje znanstvenega raziskovanja s področja seksualnem delu;
 • prirejanje konferenc, posvetovanj, simpozijev, okroglih miz, predavanj in razgovorov o temah s področja seksualnega dela, družbenih vprašanj, problemov s področja komercialne spolnosti;
 • spodbujanje izdajanja ter izdajanje strokovnih, znanstvenih in poljudnih tiskanih in elektronskih publikacij s področja komercialne spolnosti;
 • spremljanje aktualnega družbenega dogajanja in dajanje pobud za reševanje družbenih problemov, ki se nanašajo na področje človeške seksualnosti in seksualnega dela;
 • strokovno delovanje na področju spolne vzgoje oz. izobraževanja s področja komercialne spolnosti in spolnega in reproduktivnega zdravja v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter skrb za strokovno izpopolnjevanje pedagoškega kadra na tem področju;
 • organiziranje izobraževalne in svetovalne dejavnosti s področja seksualnega dela oz. komercialne spolnosti za zagotavljanje rekreativnega seksualnega in reproduktivnega zdravja;
 • promocija delavskih pravic  ter seksualnega dela in reproduktivnega zdravja v skladu z deklaracijama o seksualnih pravicah ter seksualnem zdravju Svetovne seksološke zveze.
 • o   spolne delavke in delavci obveščajo o pobudah in politikah na področju pravosodja, podpore žrtvam in boja proti nasilju, da se jim olajša sodelovanje v civilni družbi, kazenskopravnem sistemu in sodnih postopkih.

Kaj je cilj Inštituta za raziskovanje seksualnega dela

Glede na to da je v Sloveniji dobro desetletje prisotno regulirana prostitucija in legalizirana ostala seksualna dela  (erotično maserstvo, snemanje vsebin za odrasle) skoraj ni bilo opravljenih objektivnih raziskav na tem področju.

znane raziskave temeljijo zgolj na nasilju, prisili in žrtvah te industrije.
Verjamemo, če bi bilo to vodilo te branže, nebi obstajala tako dolgo da bi se v družbi prepoznala kot ena od “najstarejših obrti”

Ker je seksualno delo, delo, ter vsi, ki na tem področju združujejo delo bodisi po lastni izbiri bodisi po spletu naključij in neugodnih okoliščin, zaslužijo spoštovanje in dostojanstvo, enake delavske in socialne pravice ter varnost pri delu kot ostali državljani Republike Slovenije.

Reševanje problematike prisilne prostitucije in trgovine z belim blagom v industriji za odrasle z postavitvijo dobrih temeljev ozaveščanje, informiranja in izobraževanja seksualnih delavcev.
Potrebno je reševati problematiko sistematično, profesionalno in preventivno preden lahko sploh pride do žrtev.

Kaj je program Inštituta za raziskovanje seksualnega dela

 1. RAZISKOVANJE
  Raziskovanje seksualnega dela in vpliva industrije za odrasle na družbo in gospodarstvo
 2. SLOVENSKI MODEL
  Modeliranje in predstavljanje Slovenskega pristop k ureditvi seksualnem dela.
  Prostitucija dekriminalizirana in regulirana (z registracijo)
  Legalizirana ostala seksualna dela
  – erotično maserstvo,
  – striptiz,
  – izvajalci fetišev,
  – ustvarjalci vsebin za odrasle.
 3. PISMENOST SPOLNEGA DELA:
  Postavitev in izvajanje izobraževalnih tečajev

– Pravna pismenost
– Zdravstvena pismenost
– Finančna pismenost

 1. SEKSUALNA ASISTENCA

  Verjamemo, da ima vsak človek pravico do spolnosti, ne glede na njihovo telesno sposobnost ali zdravstveno stanje. Vendar pa se prevečkrat spolno zdravje in spolnost ljudi z invalidnostjo spregleda ali zanemari. Želimo spremeniti to in omogočiti vsem ljudem, da živijo polno in zdravo spolno življenje.
  ISRD in ostali zunanji  sodelavci se bomo potrudili pri implementaciji dobre prakse seksualnega asistentstva, ki bo omogočila ljudem z invalidnostjo, da uživajo v spolnosti na varno, dostojanstven in spoštljiv način.
  Z našim delom pa prispevali k raziskavam na tem področju in k izboljšanju položaja ljudi z invalidnostjo glede na spolno zdravje in spolnost.
 1. POKLICNE BOLEZNI SEKSUALNEGA DELA

  Delavci v seksualnem delu so lahko izpostavljeni tveganju za nastanek različnih poklicnih bolezni, te so povezane s fizičnim in duševnim stresom, katerim so izpostavljeni v svojem delu. Nekatere poklicne bolezni, ki se lahko pojavijo, bomo v okviru raziskovanja S strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu 
 1. SODELOVANJE

  V sodelovanje vabimo zainteresirano javnost, katero bomo ustanovni člani opredelili in ocenili v naslednje kategorije:
 • zdravstvo
 • pravo
 • gospodarstvo
 • finance
 • varnost 
 • družboslovje
 • psihologija