Delavci v seksualnem delu so lahko izpostavljeni tveganju za nastanek različnih poklicnih bolezni, te so povezane s fizičnim in duševnim stresom, katerim so izpostavljeni v svojem delu. Nekatere poklicne bolezni, ki se lahko pojavijo bomo v okviru raziskovanja z strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu