Delavnica za mladostnike

V času odraščanja se dijaki in dijakinje pogosto srečujejo z vprašanji in izzivi, povezanimi z  ljubeznijo, zaljubljenostjo, spolnostjo, vplivom pornografije, spolno prenosljivimi boleznimi in  virtualnim spoznavanjem. Informacije, ki so jim na voljo, so lahko nepopolne ali zavajajoče, kar  lahko vodi do zmede in napačnih predstav. V tem ključnem obdobju je zato izjemnega pomena,  da imajo dijaki dostop do zanesljivih in točnih informacij, ki jim pomagajo razumeti in se varno  soočiti s temi temami. 

Delavnica “Razumevanje spolnosti in medosebnih odnosov” je zasnovana z namenom, da se  mladim ponudi varen prostor za razpravo, učenje in razjasnitev vseh dilem, s katerimi se soočajo.  Cilj delavnice je omogočiti dijakom, da pridobijo znanja in veščine, ki so pomembne za oblikovanje  zdravih odnosov do sebe in drugih, in jim pomagati pri sprejemanju odgovornih odločitev glede  njihovega spolnega zdravja. 

Delavnica spodbuja odprt dialog o temah, ki so pogosto obravnavane kot tabu ali so predmet  številnih predsodkov. S tem želimo prispevati k boljšemu razumevanju spolnosti, krepitvi  samozavesti dijakov in njihovi sposobnosti za vzpostavljanje zdravih in spoštljivih medosebnih  odnosov. Delavnica ponuja priložnost za izražanje misli, občutkov in vprašanj v varnem in  podpornem okolju, kar pripomore k lajšanju morebitnih bremen ali raziskovanju interesov dijakov  na področju spolnosti.  

Organizatorji delavnice poudarjamo pomen udeležbe dijakov, saj je le z njihovo aktivno  vključenostjo mogoče doseči pravi pomen in cilje delavnice – osvetlitev, razumevanje in  spoštovanje kompleksnosti spolnosti in medosebnih odnosov. Vabimo vas, da dijakom ponudite  možnost, da se pridružijo delavnici in tako prispevajo k svojemu osebnemu razvoju, boljšemu  razumevanju sebe in drugih ter oblikovanju pozitivnega in odgovornega odnosa do spolnosti. 

Cilji delavnice: 

● Ozaveščanje o pomenu zdravih medosebnih odnosov. 
● Razumevanje razlike med ljubeznijo in zaljubljenostjo. 
● Odkrivanje in razprava o spolnosti v varnem in spoštljivem okolju. 
● Kritična obravnava pornografije in njenih vplivov na posameznika in odnose.
● Informiranje o spolno prenosljivih boleznih in metodah zaščite. 
● Raziskovanje sveta virtualnega spoznavanja in njegovih pasti. 
● Predstavitev orodja SEBA (spletni asistent za spolno vzgojo). 

Izvajalca delavnice: 

Dijana Kožar Tratnik je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in psihoterapevtka  psihoanalitične psihoterapije v izobraževanju. S svojim obsežnim znanjem in izkušnjami, ki  vključujejo delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami ter s čustvenimi in vedenjskimi  težavami, bo Dijana dijakom ponudila dragocene uvide in praktične nasvete na področju spolne  vzgoje. Ima tudi lastno izkušnjo bivanja v dijaškem domu, kar ji pomaga lažje razumeti dijake in  domsko življenje. 

Dijana je po osnovni izobrazbi tehnica zdravstvene nege. Izobraževanje je nadaljevala na  Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2012 diplomirala z delom na temo spolne vzgoje za  osebe z motnjami v duševnem razvoju. Svoje znanje je nadgradila z izvajanjem izobraževanj za  strokovne delavce v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, kar ji daje edinstven  vpogled v potrebe in izzive mladostnikov na tem področju. 

V svoji karieri je delala kot vzgojiteljica in strokovna sodelavka na projektih v Mladinskem domu  Jarše ter v CIRIUS Kamnik. Kot svetovalna delavka je bila zaposlena v Mladinskem domu Malči  Beličeve. Tekom svoje profesionalne kariere se osredotoča na spodbujanje zdravega  življenjskega sloga, pomen dobrih medosebnih odnosov za življenje v skupnosti, spolno vzgojo  in razvoj konceptov sodobnega izobraževanja v različnih učnih okoljih. Od leta 2020 je kot  svetovalna delavka zaposlena na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani. Od leta 2021 vodi tudi lastno  psihoterapevtsko prakso, kjer pomaga posameznikom različnih starosti pri soočanju s težavami  v duševnem zdravju. 

Žiga Sedevčič je zaposlen na Inštitutu za raziskovanje seksualnega dela, kjer je trener za  seksualne delavce v Sloveniji. Je idejni in operativni vodja projekta Seksualna asistenca na  Inštitutu. Žiga prinaša dragoceno perspektivo na področje spolne vzgoje in varne spolnosti.  Njegovo delo na Inštitutu za raziskovanje seksualnega dela se osredotoča na zagotavljanje  podpore in izobraževanja za seksualne delavce, kar poudarja njegovo zavezanost varnosti,  dostojanstvu in pravicam vseh posameznikov v kontekstu seksualnega dela. S svojim delom na  projektu Seksualna asistenca je Žiga razvil poglobljeno razumevanje potreb in izzivov, s katerimi  se srečujejo posamezniki pri iskanju intimnosti in spolnosti, zlasti tisti z različnimi oblikami  oviranosti. Njegovo znanje na tem področju bo služilo kot dragocen vir informacij za dijake, da  razumejo kompleksnost spolnosti in pomen vključujočega pristopa k spolni vzgoji. Žiga bo s  svojimi izkušnjami, ne samo teoretično, ampak predvsem praktično prispeval k večji  ozaveščenosti in razumevanju varne spolnosti. S tem bodo dijaki dobili vpogled v širše družbene  razsežnosti spolnosti in pomen odgovornega pristopa k spolnim odnosom. 

V kontekstu delavnice bo Žiga osvetlil pomembnost varne spolnosti in kako se lahko mladostniki  zaščitijo pred spolno prenosljivimi boleznimi in neželenimi posledicami seksualnih aktivnosti. 

Poleg tega bo delil svoje bogate izkušnje v boju proti škodljivim praksam na področju medosebnih  odnosov in spolnosti, vključno z nasiljem, zlorabami in izkoriščanjem.

Lokacija in čas: 

Delavnica se lahko izvede ob ponedeljkih ali torkih v popoldanskem ali večernem času. Če ste  zainteresirani, da delavnico izvedemo tudi v vašem dijaškem domu, nas prosimo kontaktirajte, da  se dogovorimo za termin. 

Virtualni asistent “SexEdBot” (BETA): 

Ta AI bot, ki ga ustvarja Inštitut za raziskovanje seksualnega dela, ponuja platformo za iskanje  odgovorov na vprašanja o spolni vzgoji in je zasnovan za pomoč staršem, strokovnim delavcem,  mladostnikom in mlajšim odraslim. Je vaš osebni vir znanja, vedno dostopen in pripravljen na  pomoč. 

Kontakt: 

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, nas prosim kontaktirajte:  almaedus.psihoterapija@gmail.com

Veselimo se sodelovanja z vami.