(Sex Education Bot Asistent)

Projekt SEBA – Sex Education Bot Assistant je osredotočen na razvoj inovativnega virtualnega asistenta v obliki Telegram Chat Bota. Glavni namen tega bota je zagotavljanje hitrega, strokovnega in dostopnega dostopa do informacij o spolnosti. Ta bot je namenjen trem glavnim ciljnim skupinam: staršem, mladostnikom in strokovnim delavcem, ki iščejo zanesljive in razumljive informacije o tej pomembni temi. 

Osrednji del projekta SEBA je ustvarjanje obsežne centralne baze znanja, ki bo vključevala informacije, zbrane od kompetentnih strokovnjakov s področja spolne vzgoje in zdravja. Ta baza znanja ne bo le obsežen vir informacij, ampak bo tudi prilagodljiva in dinamična, kar pomeni, da se bo nenehno posodabljala in dopolnjevala z najnovejšimi spoznanji in raziskavami s tega področja.

Chat Bot bo razvit tako, da bo lahko interaktivno komuniciral z uporabniki. To pomeni, da bo lahko odgovarjal na specifična vprašanja, vodil uporabnike skozi kompleksne teme in jim nudil personalizirane informacije glede na njihove potrebe in okoliščine. Z uporabo naprednih tehnologij umetne inteligence bo bot sposoben razumeti in obdelati naravni jezik, kar bo omogočalo uporabnikom enostavno in naravno interakcijo.

Pomemben vidik projekta SEBA je tudi zagotavljanje varnosti in zasebnosti. Glede na občutljivo naravo tem, ki jih bo bot obravnaval, bo posebna pozornost namenjena zaščiti osebnih podatkov in zagotavljanju, da so vse interakcije z botom varne in zaupne.

Za uspeh projekta SEBA bo ključnega pomena tudi vzpostavitev partnerstev s šolami, zdravstvenimi ustanovami in drugimi relevantnimi organizacijami. To bo pomagalo pri širjenju zavedanja o obstoju bota in pri spodbujanju njegove uporabe kot zanesljivega vira za spolno vzgojo.

V sklopu razvoja bota bo potrebno zagotoviti tudi njegovo nenehno testiranje in izboljševanje, da se zagotovi njegova učinkovitost in prilagodljivost na različne uporabniške zahteve in vprašanja. Razvijalec bo moral biti usposobljen za delo z umetno inteligenco, razumevanje naravnega jezika in oblikovanje odzivnih in interaktivnih chatbot sistemov.

V zaključku je glavni cilj projekta SEBA ustvariti zanesljivo, enostavno dostopno in strokovno orodje, ki bo omogočalo lažje razumevanje in obravnavanje tem, povezanih s spolnostjo, ter bo prispevalo k boljšemu spolnemu izobraževanju in zdravju v skupnosti.