KAJ JE SEKSUALNA ASISTENCA?

Seksualna asistenca/pomoč je podpora odraslim ljudem v celotnem spektru njihove spolnosti. Lahko jim pomaga pri učenju ali izboljšanju svojih veščin, ko gre za medosebne odnose, intimnost ter intimne in/ali spolne odnose. Vsaka oseba je edinstvena, prav tako njena spolnost. Vsak odnos med spolnim asistentom in upravičencem je edinstven in sestavljen iz edinstvenih okoliščin. 

Spolno pomoč določajo tako posebne potrebe, kot sama spolna izkušnja. Ta dva vidika sta sistematično prisotna v vsaki seksualni pomoči.

KDO SO SEKSUALNI ASISTENTI?
Seksualni asistenti so moški in ženske, ki imajo potrebne kompetence in izkušnje, da nudijo kakovostno podporo intimnemu ali spolnemu odnosu.
Ti ljudje so občutljivi na različne invalidnosti ali hibo in nudijo intimno ali spolno izkušnjo tudi z invalidno osebo na profesionalen način in za določen čas.

(Več na–> https://www.epseas.eu/en/page/181 )

ALI JE SEKSUALNA ASISTENCA ENAKO PROSTITUCIJA?

Po svetu se seksualni asistenti imenujejo različno- “seksualni svetovalci”, “seksualni nadzorniki”, “seksualni surogati” ipd. Različna imena nosijo različne nianse glede na to, ali osebe delujejo samo kot svetovalci/pomočniki, ali pa so vpleteni v seksualna dejanja hendikepiranih oseb. V vseh primerih je zelo velika razlika med asistentstvom in prostitucijo, v smislu odnosa s stranko in motivacije, ki se skriva pod tem.

KAKO IN KDAJ LAHKO PRIČAKUJEMO KAJ TAKŠNEGA V SLOVENIJI / BALKANU

V Sloveniji je na vsake toliko časa po kakšen članek v medijih. V državah bivše Jugoslavije ni nekega zanimanja, saj gre za tematiko, katera je v družbi zelo stigmatizirana. 

Inštitutu za raziskovanje seksualnega dela bo projekt implementacije dobrih evropskih praks na območje bivših držav Jugoslavije postavilo kot primarno aktivnost v naslednjih letih.
Do sedaj smo že postavili okvirje mednarodnega povezovanja med organizacijami, katere imajo seksualno asistenco že implementirano.

Posneli smo že prvo pilotno pogovorno oddajo, s katero želimo vzpostaviti kvalitetno mednarodno debato o seksualni asistenci v svetu in kako bi to naredili pri nas.

Na srečo imamo v Sloveniji zelo dobro zakonodajo o seksualnem delu, kar nam zelo olajša pri določenih segmentih, kjer lahko pride do seksualnega akta.

SLOVENSKI MEDIJI O INVALIDIH IN SPOLNOSTI

https://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje/seks-gibalno-oviranih-kot-bi-skoraj-pretekel-maraton-skoraj.html

https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/seksualnost-ostaja-zapostavljena-tema-vredna-da-se-o-njej-odkrito-spregovori/572416

https://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/609e7295021d7/pustite-nam-da-vzletimo

https://www.rtvslo.si/dostopno/clanki/seksualnost-ostaja-zapostavljena-tema-vredna-da-se-o-njej-odkrito-spregovori/572416

https://val202.rtvslo.si/2016/05/vroci-mikrofon-42/

“Je spolna asistenca manj problematična, ali le kaže na dvojna merila?

Ljudje se za prostitucijo odločajo iz različnih razlogov, prav tako tudi stranke. Darja Zaviršek izpostavi konvencijo o pravicah ljudi z ovirami, v kateri jasno piše, da imajo ljudje z ovirami pravico do spolnosti.

“Po zahodnih državah imamo tako imenovane spolne delavke, ki opravijo določeno krajše izobraževanje in nato lahko dajejo spolne usluge ljudem z ovirami. Pri nas je to še povsem neznano. Moje študentke in študentje se praviloma škandalizirajo, ko o tem govorim na predavanjih. Prav gotovo pa je to eden od načinov, kako spremeniti tradicionalna stališča o ljudeh z ovirami kot o nespolnih, brezspolnih bitjih, ki ne rabijo spolnosti.”

Regulacija prispeva k boju proti trgovini z ljudmi. Darja Zaviršek ni zasledila, da bi kje prišlo do trgovine z ljudmi pri spolni asistenci. “Država je dolžna poskrbeti za regulacijo na tem področju. Izredno pomembno je imeti zelo etično regulacijo, ki ščiti ženske, ne pa da so izpostavljene vsakdanjemu nasilju.”

V Sloveniji prostitucija ni regulirana.”

KAKŠNE SO EVROPSKE PRAKSE

Pravice v zvezi s spolnostjo in reproduktivnim zdravjem so določene v mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Evropska unija ratificirala 5. januarja 2011, na začetku navaja, da so invalidi enaki ljudje kot vsi drugi in imajo enake pravice kot vsi drugi. Pogodba se bori proti vsem vrstam predsodkov in spodbuja ozaveščanje javnosti o potencialnih sposobnostih invalidov.

EPSEAS: Evropska platforma za spolno pomoč (EPSEAS) je platforma neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo s spolno pomočjo invalidom in starejšim. Države katere so v zvezi so:

  • Belgija
  • Francija
  • Španija
  • Italija
  • Švica