Raziskovanje seksualnega terapevstva lahko odkrije številne pomembne informacije o seksualnih težavah in izkušnjah ljudi ter o učinkovitosti različnih pristopov za njihovo reševanje. Med pomembnejšimi področji, ki jih lahko raziskovanje seksualnega terapevstva obravnava, so:

  • Vzroki in mehanizmi razvoja seksualnih težav
  • Učinkovitost različnih pristopov za obravnavo seksualnih težav
  • Različni vidiki seksualnega terapevstva, kot so spolnost, odnos, spolna identiteta, spolna travma itd.
  • Učinkovitost različnih terapevtskih tehnik in pristopov
  • Raziskave na tem področju lahko tudi pomagajo razumeti in reševati problematiko spolnih travm, spolnih motenj, spolnih zlorab in drugih vprašanj v zvezi s spolnostjo, ki vplivajo na kakovost življenja ljudi.
  • Raziskave na področju seksualnega terapevstva lahko pomagajo razumeti in reševati seksualne težave, kot so spolne motnje, spolna travma, spolne zlorabe in druge vprašanja, ki vplivajo na kakovost