ZAKONSKA UREDITEV SEKSUALNEGA DELA

Spolni delavec v Sloveniji lahko zakonito opravlja storitve samostojnega podjetnika od leta 2008 (samozaposlitev).

Podjetje je ustanovljeno v roku 3 delovnih dni, oseba vse opravi na AJPES-u (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve). Kot dejavnost izbere prostitucijo in/ali erotično masažo. Leta 2008 sta namreč dejavnost prostitucija in erotična masaža bili umeščena v katalog dejavnosti pod druge obrti. V standardni klasifikaciji dejavnosti ima prostitucija šifro SKD08 – 96.090, erotična masaža pa SKD08 – 96.040.

Pri enoosebnem podjetju v obliki S.P. – normiranec (samostojni podjetnik) je tudi obdavčitev z nizko stopnjo davka na dobiček 4%, za kar smo prepričani, da je najnižje na svetu. 

Nemogoče je protipravno zaposliti spolne delavce (izjema so le erotični/e maserji/ke).

Naše mnenje je, da je to v redu, saj če bi prostitucija bila poklic, bi lahko prihajalo do izkoriščanja delavcev (mobing in ekonomsko izkoriščanje).

V državi v kateri je prostitucija obrt, je država, v kateri se vsak  seksualni delavec sam odloča in je odgovoren sam zase. In to Slovenija je.

Spolni delavci lahko sodelujejo z drugimi pravnimi osebami na podlagi sporazuma o sodelovanju, ki ga lahko kadarkoli odpove katerakoli od strank podpisnic (bordeli, wellness centri, saloni, pufi, hoteli, itd.)

Vsak pravni subjekt (seksualni delavec) zaslužka od storitev ne deli z drugimi osebami in denar je samo njegov. Pri tem pa lahko nastanejo stroški, ki so določeni vnaprej (najemnina, vstopnina, trženje, provizija, naročnina za telefon, itd.).

Vsako prakticiranje dejavnosti izven pravnih okvirjev se smatra kot davčni prekršek, ki ga določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)

Določena kazen za posameznika, ki opravlja neregistrirano dejavnost pa je od 1.000 EUR do 7.000 EUR.

To ni sporno, saj je prostitucija v Sloveniji dekriminalizirana od leta 2003.

Edina nevarnost, ki se lahko zgodi spolnemu delavcu, je davčni prekršek ali kriminalne združbe, ki jim preprečujejo svobodo in izkoriščajo, kar se predvsem dogaja v večjih mestih in ni pogosto.

Organizacija Dobra Družba ozavešča in informira seksualne delavce v smeri samodeklaracije (ustanovitev dejavnosti samostojnega podjetnika in zakonito izvajanje storitev). Na ta način je posameznik zavarovan, ima brezplačne zdravniške preglede, teče mu pokojninska doba. Finančni izdatki, ki nastanejo pri poslovanju, pa se lahko uveljavijo pri davčni olajšavi