Cilj Inštituta za raziskovanje seksualnega dela je povezovati seksualne delavce s strokovnjaki (raziskovalci, terapevti ipd.) s področja seksologije ter krepiti neodvisno in strokovno delovanje članov/ic pri profesionalni obravnavi vprašanj, povezanih s človeško komercialno seksualnostjo.

Osredotoča se na raziskovanje in promocijo zdravega, odgovornega in svobodnega odločanja o seksualnosti, ter na spodbujanje sprememb v družbenem in političnem okolju, ki bodo izboljšale položaj seksualnih delavcev.

Povečanje znanja o seksualnem delu in spolnih izkušnjah seksualnih delavcev, razvijanje strokovnih standardov za obravnavo seksualnih delavcev v zdravstvenem in socialnem okolju, ter promoviranje enakih možnosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za vse seksualne delavce so glavni cilji instituta.

Prav tako se trudi reševati problematiko sistematično, profesionalno in preventivno preden lahko pride do žrtev.